4757030669385728 Lavender Natural Living O2 Curve [最強保護口罩]預訂 [三月到港] O2 Curve [最強保護口罩]預訂[三月到港] [預計三月發貨,貨期未確定] 市面上防疫過濾能力最強的口罩! O2 Curve 來自加拿大,過濾能力比市面上接近的口罩型號高,並採用全密封設計,確保可以過濾所有吸入的空氣! 令你受到最大的保護。 產品影片:https://www.youtube.com/ Product #: lavendernaturalliving-O2 Curve [最強保護口罩]預訂 [三月到港] 2022-12-03 Regular price: $HKD$550.0 Available from: Lavender Natural LivingIn stock 5 1 5 1 1 5 1 5.0